BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Sjekk på for eksempel kartverket sine sider når det skal være størst forskjell på flo og fjære i området dere er eller skal være. De fleste steder har høyvann og lavvann to ganger i løpet av dagen.
 2. Gå til havet ved lavvann. Se dere rundt. Kan dere se noen tegn som tyder på av vannet ofte er høyere? 
 3. Hvis dere har tilgang til en brygge eller lignende, kan dere måle vanndybden ved å binde et lodd i enden av et snøre. Slipp snøret ned i vannet til loddet treffer bunnen.
 4. Merk av på snøret hvor det bryter vannflaten. 
 5. Heis snøret og loddet opp igjen, og mål med tommestokk eller målebånd fra loddet til merket for å finne ut vannstanden. 
 6. Hvorfor er vannstanden lavere enn vanlig? 
 7. Gjør det samme ved høyvann.
   

Tegn på lavvann og høyvann

Når det er lavvann kan dere ofte se tang over vann, fargeendringer på svaberg og slitte planker på bryggene. Når det er høyvann kan lave brygger havne under vann og båter kan ha slapp fortøyning. Hvilke andre tegn kan dere se? 
 

UTSTYR

 • Snøre med lodd i enden
 • Tommestokk eller målebånd
 • Tilgang til havet