Les om speidernes historie, denne er utgangspunktet for denne aktiviteten.

Lag en lang strek på bakken, dette er tidslinjen. Tidslinjen starter i 1907 med verdens første speiderleir.

Gi speiderne ulike roller, det er lettere å leve seg litt inn hvis man får enkle kostymer. Et skilt med logo passer fint for mange av rollene. Dette er forslag til hva som kan være med, må tilpasses antallet speidere som skal være med på aktiviteten og hvor store speiderne er. Har man unge speidere kan man ha med færre hendelser og heller lage tidslinjen mange ganger så alle får vært med.

 • Robert Baden-Powell
 • Olave Baden-Powell
 • Agnes Baden-Powell
 • WAGGGS
 • WOSM
 • Norsk Speidergutt-forbund
 • Norsk Speiderpike-forbund
 • Norges KFUK-speidere
 • Norges KFUM-speidere
 • Norges Speiderfordbund
 • Norges KFUK-KFUM-speidere
 • Egen gruppe
 • Egen gruppeleder
 • Verdens første speiderleir - Brownsea Island i 1907
 • Norges første landsleir - Åsnes i Hedmark i 1981 i regi av NSF
 • Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speideres første felles landsleir - Solør 1994
 • Norges KFUK-KFUM-speiders første landsleir som ett forbund - Røros 2006


Merk av hvert 10. år på tidslinjen. Les om speidernes historie og la speiderne stille seg på riktig sted på tidslinjen, de som har roller som forbund stiller seg opp i det året de blir stiftet. 

Når alle er på rett plass begynner dere på begynnelsen av tidslinjen. Hver speider sier hvem de er og hvorfor de står på den plassen på tidslinjen. Kanskje vil noen av speiderne prøve å gå langs hele linjen og fortelle om hele historien.