KFUK-KFUM-speiderne er en demokratisk organisasjon. Gjennom denne aktiviteten kan speiderne lære seg hvordan man gjennomfører en demokratisk beslutningsprosess. 

SLIK GJØR DU

 1. Del gruppen inn i små grupper eller patruljer. Del ut oversikt over alle aktivitetsmerkene for enheten.
 2. Hver gruppe skal nå danne et merkeparti og velge seg ut tre "kampsaker" (aktivitetsmerker). 
 3. La gruppene jobbe sammen i 10 minutter. De skal lage et partinavn, velge en partileder og plukke ut tre kampsaker (aktivitetsmerker). Gruppene skal komme med minst ett argument for hvert merke. 
 4. Etter 10 minutter samles alle gruppene for å presentere sine saker. Lederen noterer ned alle merkene gruppene foreslår.
 5. Når alle gruppene har presentert er det tid for valg. Valget gjennomføres som et hemmelig valg, hvor alle får lov til å stemme på to merker de ønsker å ta. Bruk stemmesedlene du finner under ressurser på denne siden.
 6. Deretter teller dere opp stemmene i fellesskap. Det kan være morsomt å lage oversikt på en plakat eller ligende som viser antall stemmer underveis.
 7. Bli enige om hvor mange merker dere skal vedta å ta. Det kan for eksempel være de to merkene som får flest stemmer. 
 8. Legg inn i planen at dere skal ta disse merkene, helst i løpet av det kommende semesteret slik at speiderne ser at deres valg har hatt reell innflytelse. 

Tips! Dere kan velge å gjøre aktiviteten mer likt et styremøte eller valg dersom dere ønsker. Dere kan ha for eksempel velge ut to som skal være ordstyrer og referent.

 

UTSTYR

 • Oversikt over alle aktivitetsmerkene for enheten - dette finner du på de siste sidene i programheftene
 • Stemmesedler
 • Ark og skrivesaker

Foto: Nicolai Hillestad