Speiderne kan gå alene eller i lag. 

Del ut orinteringskart der poster er merket av. Vær nøye med å henge ut postene på riktig sted. 

Heng flere blindposter i nærheten av hver post. Speiderne skal ved hjelp av kartet finne akkurat riktig post uten å la seg lure av blindpostene. 

Ha enten stemplingssystem på alle postene, også blindpostene, eller et kodesystem. Speiderne stempler eller skriver ned koden fra den posten de mener er den riktige. 

Orienteringen kan legges opp som rundløype eller som stjerneløp:
Rundløype: Speiderne stempler eller skriver ned koden fra den posten de mener er den riktige før de fortsetter til neste post. I mål får de poeng for hver de har riktig. Speideren eller patruljen med flest poeng vinner.
Stjerneløp: Speiderne må tilbake til startområdet mellom hver post. Her viser de stemplingen eller oppgir koden. Har de riktig får de fortsette med det samme, har de feil må de ut på en strafferunde før de kan ta neste post. Første speider eller lag til å ta alle postene vinner.

UTSTYR

  • Orienteringskart i stor målestokk
  • Poster