BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Den som starter leken lager seg en regel. Regelen skal være hemmelig for de andre.
 2. Når regelen er klar, sier hen "Mitt skip er lastet med...." og en ting som stemmer med regelen hens. 
 3. Neste person sier "Mitt skip er lastet med" og en ting. 
 4. Den som vet regelen sier om personen får ta med seg tingen eller ikke. Hvis tingen passer inn i regelen får speideren ta det med, hvis den ikke passer i regelen får hen ikke ta med tingen.
 5. Neste person sier "Mitt skip er lastet med..." og en ting, og får vite om hen får ta med seg tingen eller ikke.
 6. Fortsett rundt i ring. Alle skal laste skipene sine hver runde, uansett om det var galt eller riktig forrige gang. 
 7. Leken fortsetter til alle har skjønt regelen og får lastet skipene sine. 
 8. Bytt hvem som leder leken og lager en regel. Fortsett så lenge leken er gøy.
   

Forslag til regler:

 • Alle tingene må starte på en bestemt bokstav.
 • Tingene må begynne med bokstaven til personen som sier tingen, sånn at Knut bare kan ta med ting som starter på K, mens Oda bare kan ha med ting som starter på O.
 • Tingene har navn med et gitt antall bokster i ordet, for eksempel 4. 
 • Alle tingene må ha en bestemt farge.