Plukk ut seks personer fra forsamlingen, gjerne noen voksne også, som skal være henholdsvis mor, far, lille Willy og de tre bjørnene.

Som ventelek kan alle få en rolle. Da kan de bare stå i en flokk.

Plasser seks stoler ved siden av hverandre som disse sitter på.

Hver gang lederen leser opp et av navnene, må den som har det navnet løpe en gang rundt de seks andre. Den som leser må ha et blikk på dem som løper slik at de ikke leser for fort, men det er morsomt når det ikke går for sakte.

"En morgen da lille Willy våknet bestemte han seg for å få med mor og far til dyreparken og se på de tre små bjørnene. Mor og far syntes det var en god idé, og lille Willy ble ellevill av glede.

Far gikk først ut i garasjen og kjørte ut bilen mens mor og lille Willy gjorde seg klare. Far satt allerede i bilen da mor og lille Willy satte seg inn; mor foran hos far og lille Willy bak. Lille Willy syntes det tok lang tid før de kom fram til de tre bjørnene, og han spurte far om de ikke snart var i dyreparken. Mor sa at lille Willy ikke måtte mase sånn, for de kom ikke noe fortere fram til de tre bjørnene likevel.

Endelig kom de til dyreparken. Far kjøpte billetter, en til mor, en til lille Willy og en til seg slv. Dyreparken var stor og det var mye å se på. Men lille Willy syntes det tok lang tid før de kom fra til de tre bjørnene. Endelig kom de fram dit hvor bjørnene var, og lille Willy syntes de tre bjørnene så både sinte og farlige ut. Lille Willy kasta ned frukt til bjørnene, som satte seg på huk og tok imot det han kasta ned.

Så sa mor at nå hadde de vært lenge nok hos de tre bjørnene. Mor fikk med seg far og lille Willy tilbake til bilen. På hele hjemturen snakka lille Willy bare om de tre bjørnene. Om natta drømte han at de tre bjørnene tigget frukt fra mor.

Ved frokostbordet dagen etterpå fortalte lille Willy mor og far hva han hadde drømt, og hele resten av den dagen snakka han bare om de tre bjørnene".

 

UTSTYR

Dere trenger en leder som kan lese historien. Husk å ha historien tilgjengelig.