Her finner du en natursti med 10 poster som passer til aktivitetsmerket SØPPEL for oppdagere og stifinnere. Hver post har et bilde av noe som skal kastes, men før det kan kastes så må det kildesorteres. Vi anbefaler å laminere postene, eller putte dem i plastlommer. 

Ettersom hver kommune i landet vårt har litt ulik praksis når det gjelder søppelsortering, så kan det hende denne avviker litt fra det dere har i hjemkommunen deres. 

Svaralternativene på postene er: 

1. Restavfall og plast 

2. Matavfall

3. Papp og papir

4. Glass og metall 

5. Returpant

Speiderene skal sette kryss på rett nummer på sitt svarark og må i tillegg notere ned bokstaven de finner på hver post. Disse bokstavene utgjør et ord når de settes i rett rekkefølge. Dette ordet har ikke noe direkte tilknytning til de andre oppgavene som løses. Fasit for hele naturstien ligger ved i en egen pdf. 

Utstyr


  • 10 poster printet i A4 fra pdf.
  • Svarark fra pdf
  • Fasit fra pdf
  • Skrivesaker
  • Tau til å henge opp postene