SLIK GJØR DERE 

I en paneldebatt samles paneldeltakere for å diskutere en sak eller et tema. I panelet finner man gjerne representanter fra ulike sider av en sak. Paneldeltakerne skal prøve å fremme sin side av saken, ved å argumentere for og begrunne sitt ståsted. 

 1. Velg et tema dere har lyst til å diskutere i debatten. For eksempel vindkraft i Norge.
 2. Lag en oversikt over argumenter for og imot.
 3. Fordel argumentene slik at paneldeltakerne har ulike roller; noen som er for, noen som er imot og noen som er nøytrale.
 4. Velg også én person som kan være ordstyrer, som forbereder noen spørsmål til hver av deltakerne.

TIPS! Det kan være morsomt å gi noen bestemte karaktertrekk til de ulike rollene:

 • En som er veldig engasjert.
 • En som er litt forsiktig.
 • En som gjentar seg selv mange ganger.
 • En som unngår å svare på spørsmål.
 • En som bytter side underveis.

Her er det bare fantasien som setter grenser. Når roller og argumenter er fordelt, er dere klare for debatt.

 1. Sett opp et bord og stoler til panelet, hvis alle skal delta i debatten kan dere for eksempel sitte i en hestesko.
 2. Ordstyreren begynner ved å stille et spørsmål, og deretter er debatten i gang (det er viktig at ordstyrer sørger for at alle får mulighet til å snakke cirka like mye).
 3. Når alle deltakerne har fått sagt det de ønsker er debatten over.

Etter at dere er ferdige, kan dere oppsummere hvordan det gikk:

 • Var det vanskelig å lage gode argumenter?
 • Hvordan fungerte de ulike rollene i debatten?
 • Hva har dere lært av å gjennomføre debatten? 

UTSTYR

 • Tilgang til internett for å hente informasjon.
 • PC eller mobiltelefon.
 • Skrivesaker
 • Et sted å gjennomføre debatten.
   

Foto: Morten Lindaas