BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Velg et tema dere har lyst til å diskutere i debatten. Vi har samlet noen forslag til tema lenger nede på siden om dere trenger hjelp til å bestemme dere.
 2. Fordel ulike roller til paneldeltakerne sånn at noen er for saken, noen er mot saken og noen er nøytrale til saken, gjerne 1-3 personer med samme syn. Dere må også velge en ordstyrer.
 3. Hver gruppe med paneldeltakere skal nå finne argumenter som bygger opp om synet de har fått tildelt på saken. Ordstyreren skal forberede spørsmål til hver av deltakerne.
 4. Sett opp et bord og stoler til panelet, hvis alle skal delta i panelet og ingen skal være tilskuere kan dere for eksempel sitte i en hestesko eller rundt et bord.
 5. Ordstyreren begynner med å stille et spørsmål og debatten er i gang. Det er viktig at ordstyreren passer på at alle får mulighet til å snakke omtrent like mye. Ordstyreren kan gjerne stille kritiske spørsmål.
 6. Når alle deltakerne har fått sagt det de ønsker eller dere har holdt på en forhåndsbestemt tid, er debatten over.
 7. Når dere er ferdige kan dere oppsummere hvordan det gikk:
  • Hvordan var det å lage argumenter?
  • Hvordan fungerte de ulike rollene i debatten?
  • Hva lærte dere av å gjennomføre debatten?
    

TIPS: Hvis dere ønsker, kan dere gi de ulike rollene i paneldebatten ulike karaktertrekk som kan gjøre det mer utfordrende å debattere.

TIPS TIL TEMA

 • vindkraft i Norge
 • lekser
 • speidermerker
 • fraværsgrense
 • aldersinndelingen i speideren
 • kjæledyr
   

TIPS TIL KARAKTERTREKK

 • en som er veldig sjenert
 • en som er litt forsiktig
 • en som gjentar seg selv mange ganger
 • en som unngår å svare på spørsmål
 • en som bytter side underveis
   

UTSTYR

 • tilgang til internett for å finne argumenter og informasjon
 • PC, mobiltelefon, nettbrett eller lignende
 • skrivesaker
 • stoler og bord