Alle speiderne får teipet en papptallerken på ryggen og alle får en tusj hver. 

De skal nå skrive én positiv ting eller egenskap på tallerkenen til de andre. Alle skal skrive på alle tallerknene. 

Oppfordre speiderne til å tenke selv, det kan være vanskelig å komme på noe å skrive, særlig hos de man ikke kjenner så godt, men aktiviteten mister mye av poenget om mange skriver noe som noen andre har skrevet fra før. Lag gjerne en regel om at én ting ikke kan stå mer enn én gang, eller kanskje to hvis dere er mange som deltar. 

Sett av litt tid etterpå så speiderne kan lese på sin tallerken. Kanskje noen lurer på noe som står der? Hvis dere vil kan speiderne fortelle hvem som har skrevet og forklare hvorfor, eller det kan være hemmelig hvem som har skrevet hva. 

Pass på at alt som blir skrevet er hyggelige ting!

UTSTYR

  • Papptallerkner, 1 til hver speider. 
  • Tusjer
  • Teip