BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

Hvis du vil lage et sitteunderlag er det en fordel å bruke tjukt garn og å veve så tett som mulig. Det kan være enklere å veve kunst til å henge på veggen, da er det ikke så nøye hvor tett dere vever. 

Rund vev:  

 1. Klipp ut en runding i et stykke papp. Størrelsen på pappen blir størrelsen på det du skal veve. Du kan selvsagt slutte før du er ute i kanten om du ønsker å lage en mindre vevnad. Da er det også lettere å knyte til slutt. (Se nederst.)
 2. Klipp hakk rundt kanten, jo flere hakk jo mere jobb blir det å veve. Det må være et ulikt antall hakk.
 3. Tre i veven ved å dra hyssingen på tvers av rundingen. Det er viktig at alle trådene blir liggende på den ene sida av pappen. Se illustrasjon lenger nede. Surr derfor på denne måten:
  1. Tre en tråd over papplata.
  2. Tre tråden inn i ett av hakkene.  
  3. Tre tråden under og til siden og tre den fram igjen i neste hakk. (Den skal altså ikke tvers over platen på undersiden.)
  4. Tre tråden diagonalt over plata.
  5. Gjenta punkt 2-4 til du har tatt tråden opp av det siste hakket. (På tegningen er vevev tredd med klokka, på fotografiet er den tredd "mot" klokka. Derfor kan det se litt forskjellig ut.)
 4. Legg den siste tråden tvers over plata og ned i samme hakk som den første, slik at disse to trådene regnes som én. (Se fotografiet av starten på vevingen.)
 5. Finn fram garn og tre den over og under annenhver tråd, rundt og rundt. Begynn innerst og jobb deg utover. Det kan være litt vanskelig i starten, men det går lettere etterhvert. Husk å ha litt ekstra tråd innerst sånn at du klarer å feste den med nål til slutt
 6. Jo strammere du klarer å tre, jo finere og jevnere blir resultatet. 
 7. Når du har kommet ut til kantene, klipp trådene rundt sirkelen og knyt de stramt inntil garnet sånn at veven sitter. 
 8. Bruk en nål og fest trådene. 
   

BILDEFORKLARING

Tre tråden på tvers av pappen.

Illustrasjon av hvordan man vever med en rund pappvev.

Tre garn over og under tråden, rundt og rundt. 

Illustrasjon av hvordan man vever med en rund pappvev.

Fortsett sånn til du har ønska størrelse.

Illustrasjon av hvordan man vever med en rund pappvev.

Du har et fiks ferdig kunstverk eller sitteunderlag.

Illustrasjon av hvordan man vever med en rund pappvev.

SLIK GJØR DU

Hvis du vil lage et sitteunderlag er det en fordel å bruke tjukt garn og å veve så tett som mulig. Det kan være enklere å veve kunst til å henge på veggen, da er det ikke så nøye hvor tett dere vever. 

Firkantet vev:

 1. Klipp ut en firkantet pappbit. Størrelsen på firkanten blir størrelsen på det du skal veve. 
 2. Klipp hakk i to av endene. Er pappbiten rektangulær er det lurt å klippe i kortsidene. 
 3. Tre trådden fra den ene siden til den andre siden av veven og gjennom hakken på samme måte som ved den runde veve. Alle trådene, utenom endene, skal være på samme side av pappen. 
  1. Tre en tråd over papplata, helt øverst eller helt nederst.
  2. Tre tråden inn i ett av hakkene.  
  3. Tre tråden til siden og tre den fram igjen i hakket ved siden av der du startet.
  4. Tre tråden  over plata og gjenta punkt 2-4 til du har tredd helt over plata. 
 4. Begynn i den ene enden og jobb deg videre oppover. 
 5. Tre garn over og under trådene på tvers av veven. Husk å ha litt garn igjen som du kan feste med en nål når du er ferdig.
 6. Når du snur må du passe på å tre garnet rundt den ytterste tråden sånn at kanten blir jevn,
 7. Fortsett sånn, frem og tilbake heilt til veven er full. 
 8. Nå kan du enten klippe opp trådene på tvers og knyte de sammen, som på den runde veven, eller du kan knyte en knute med løkka og stramme jevnt inntil garnet og ende opp med løkker du kan bruke til å henge opp det vevde stykket. 
 9. Bruk en nål og fest trådene. 
   

Illustrasjon av sytråd.

NB: Du kan bruke så mange typer garn du vil! 

UTSTYR

 • Papp
 • Hyssing
 • Garn
 • Saks
 • En litt stor nål