Godt patruljesamhold er noe som oppstår over tid. En patrulje skal gå gjennom ulike prøvelser og opplevelser sammen, og det er gjennom disse at speiderne lærer hverandre å kjenne og blir trygge på hverandre. Derfor er det å skape samhold en kontinuerlig prosess som det er viktig at man gir tid og oppmerksomhet. Likevel er det noen tiltak man kan gjøre som kan legge til rette for at patruljen blir god.

Først og fremst er det viktig at alle i patruljen har en forståelse av hvorfor vi har patruljer, og hvordan de skal fungere. Start derfor med en gjennomgang av patruljesystemet.

Videre er det viktig at alle i patruljen kan føle en tilhørighet til patruljen sin. Et godt patruljenavn kan være et godt steg i riktig retning mot dette. La speiderne velge selv, slik at alle føler at navnet er en del av hvem de er. Her går det enten an å bruke gode gamle, klassiske patruljenavne som bjørnfalk eller rev, eller man kan bruke kreativiteten og kombinere adjektiv og substantiv til morsomme kombinasjoner som glatte oterekosete pinnsvin eller tøffe sjimpanser. Ut fra patruljenavn kan patruljen lage særpreg som de kan ha på seg på patruljemøter og ta med på leir og turer for å vise at de er del av samme patrulje.

Noen patruljer er så heldige at de har et eget rom, som de kan innrede og få til å se ut slik de ønsker. Der har de alt de trenger til både patruljemøter og tur, og de har god oversikt over tingene sine. Dersom man ikke har mulighet til å gi alle patruljene egne rom, kan hver patrulje ha en eller flere kasser med utstyret sitt, og kanskje med noe særpreg og pynt som de kan ta med og henge opp når de har patruljemøte.

 
  
 

En annen ting som kan være fint å innføre i patruljen er ulike tradisjoner og riter som man gjennomfører hver gang man skal på tur eller har møte. Disse tingene kan gi patruljen noe eget som bare er deres, og som alle i patruljen vet at kommer til å skje. Dermed får hvert møte eller hver tur en kort fellesting som kan få speiderne til å føle at det er deres. Dette kan for eksempel være en åpningsseremoni:

  • Alle i patruljen knyter en knute på sitt tau, slik at man har oversikt over antall møter hver speider har vært med på.
  • Alle i patruljen tar med seg en frukt. Saften av alle fruktene er seremonidrikken, som drikkes før møtet begynner.
  • Hvert patruljemedlem har en stein med sitt navn på, som de lager en liten varde av i begynnelsen av hvert møte.

 

Eller man kan ha en spesiell avslutningsseremoni (gjerne i tillegg til speiderbønnen og speiderhilsen):

  • Patruljen har en egen hilsen som de har laget sammen, som de gjør på slutten av hvert møte.
  • Patruljekassa lukkes seremonielt etter rydding. Alle står rundt og er med på å 'lukke møtet'.