Del speiderne i patruljer som hver deler seg i to og stiller seg på rekker mot hverandre med den avstanden dere vil løpe mellom seg.

Lekleder bruker to knutetau til å binde en knute mellom to stoler. Denne er en port. 

Foran alle rekkene skal det plasseres en port, slik at det er to porter per lag. 

Stafetten går ut på at første deltager på hvert lag knyter opp porten, går igjennom, knyter porten igjen med samme knute, løper over til den andre delen av laget, knyter opp denne porten, går gjennom, knyter igjen porten og starter neste deltager ved å ta denne på skulderen. Slik fortsetter stafetten til alle deltagerne har byttet side. Ha gjerne en dommer stående ved portene som kontrollerer at knutene er riktige før deltagerne får fortsette.

Velg knuter speiderne har øvd på, for yngre speidere bør det være samme knute på begge portene, for eldre speidere bør det være to forskjellige knuter.

UTSTYR

Per patrulje:

  • 4 knutetau
  • 4 stoler e.l.