Patruljen skal ut å fange «Fugl Fønix»

Først skal lage en «bil» ved å surre sammen 4 raier til en firkant. Patruljen skal holde seg inni bilen mens de beveger seg fra post til post. Når bilen er klar vises den frem og de får utlevert en «medisinkasse» med «kininpiller» som de skal ta når de kommer til et område med malaria. Deretter kan de kjøre.

Post 1: De må tanke drivstoff.
De er 10 flasker og en av dem er full av vann. De skal nå helle vannet fra flaske til flakse (alle skal helle ca like mange ganger) Til slutt helles vannet i et litermål slik at man kan se hvor mye av vannet speiderne sølte ut på veien.

Post 2:  Veien er sperret av en stor elefant. Her har dere en stor tegning, f, eks, tegnet på bunnen av en banankasse. Lag et hull i øret. Når de klarer å kaste en sten gjennom hullet kan de gå videre. Alle kaster etter tur.

Post 3:  Nå er de kommet til et område med mye malaria. De må derfor ta hver sin pille. Dessverre er disse pillene ikke sterke nok, så de må finne en lakrislisse som er hengt opp i et tre. Angi kompasskurs og avstand. De er verdifulle slik at de bare må ta en.

Post 4:  Bilen er gått i stykker og må repareres.
Her finnes en mengde skruer og muttere av forskjellig slag. Det gjelder å skru sammen de som passer sammen. Har dere ikke dette kan der lage et puslespill. Skriv ut et bilde av en bil, lim den gjerne på papp og klipp den opp i små biter (avhengig av speidernes alder – dette blir fort vanskelig).

Post 5:  Her henger det pappfugler i et tre. Det er om å gjøre å fange en fugl og ta den med til mål. Pappfuglen er fanget når den treffes av en ert skutt gjennom et sugerør.

Post 6:  Her kommer de til en bro som skal passeres. De må gå på spann el. l som er satt på bakken. Har dere ikke spann kan dere finne stokker eller annet i naturen. Dere kan også legge ut aviser med litt avstand og det er bare lov å tråkke på disse.

Post 7:  Bakakselen på bilen er knukket. Dere må kjøre i 1. gir resten av veien. Bind sammen bena 2 og 2 med skjerfet og fortsett på denne måten til

MÅL!

UTSTYR

 • Sisal
 • 4 små raier til hver patrulje, (evnt sag hvis dere er på et sted speiderne kan finne dette selv) 
 • Saltpastiller 
 • Flasker 
 • Vann
 • Litermål
 • Elefant tegnet på en pappplate, for eksempel bunnen av en banankasse 
 • Lakrislisser 
 • Kompass
 • Skruer med tilhørende muttere (Eller oppklippet bilde av en bil)
 • Sugerør(et til hver deltager)
 • Erter
 • En pappfugl til hver patrulje 
 • Blomsterpotter, spann eller bøtter.