Skritt opp og legg ut postene på riktig sted. Klipp ett orienteringskart i biter, eller legg et kart på hver post. Bytt ut Xer med steder på kartet du bruker. Gå gjerne gjennom orienteringsteori før dere begynner, særlig kompassgang som speiderne skal bruke for å finne neste post.

POST 1: Her ligger en liten del av orienteringskartet
Oppgave: Hvilke karttegn finnes på dette kartutsnittet?
Neste post: 140 grader, 75 skritt

POST 2: Her ligger en annen del av orienteringskartet
Oppgave: Målestokken på kartet er xx, hvor langt er det fra X til Y hvis du følger vei/sti? Hvor langt er det hvis du bare følger kompasskurs?
Neste post: 230 grader, 100 skritt 

POST 3: Her ligger en annen del av oritenteringskartet
Oppgave: Du står på xx, finn kompasskursen til X, Y og Z.
Neste post: 310 grader, 150 skritt

POST 4: Her ligger en annen del av orienteringskartet
Oppgave: Mellom høydekurvene på kartet er det xx m høydeforskjell. Hvor mange høydemeter er det mellom X og Y? X ligger på X m, hvor høyt ligger Z?
Neste post: 400 grader, 200 skritt

POST 5: 
Hvordan kan du finne himmelretningene uten kompass?
Mål: 130 grader, 100 skritt

UTSTYR

  • Et kompass per patrulje 
  • Ett eller flere orienteringskart, trenger ikke å være over området der dere er