BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Den som leder leken sier en kategori og en bokstav, for eksempel "dyr på k"
 2. Den første deltakeren som roper ut et riktig svar får poeng denne runden. 
 3. Den som leder leken sier en ny kategori og et nytt navnt og slik fortsetter leken til en av deltakerne har fått for eksempel 10 poeng, eller en forhåndsbestemt tid har gått ut. 

TIPS: Det er flere måter å leke denne leken på. Under finner du 7 ulike varianter av leken. 

Trekke kategorier

 1. Lekleder har på forhånd skrevet ned kategorier (dyr, jentenavn, bilmerke, tresort, blomst...) og leser opp en av disse. 
 2. Alle skriver ned kategorier på lapper, disse legges i en boks, og den som får poeng trekker neste kategori
 3. Den som får poenget velger kategori i neste runde

Svare med en bestemt bokstav

 1. Deltagerne må hver runde svare med samme bokstav som egen forbokstav. Da kan leken også brukes til å lære navn
 2. Alle bokstavene er skrevet på hver sin lapp og trekkes hver runde
 3. Første runde skal svaret starte på A, neste på B og så videre

Rappkjeft med rett svar

 1. Lekleder velger både kategori og bokstav, og har bestemt seg for hvilket svar som er det rette. Første deltager til å rope ut det lekleder har valgt som svar får poenget denne runden. Eks: Lekleder sier: "Jeg tenker på et tre på B", og tenker på bøk. Deltagerne roper ut tresorter på B, bare den første deltageren til å si bøk får poeng.
   

UTSTYR

Utstyret er avhengig av hvilken måte dere velger å leke leken på

 • Penn
 • Papir