Fyll en bøtte med ris e.l. Gjem 10 ting i risen. Speiderne skal, med bind for øynene, stikke hendene i bøtten og se om de kan finne ut hva som er gjemt i risen. 

UTSTYR

  • Bøtte med ris e.l
  • 10 små ting