BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU - parstafett

 1. Del gruppen i to mindre grupper og del inn i par innad i gruppene.
 2. Parene skal bevege seg fra start til vendepunktet sånn at den ene går forlengs, og den andre går baklengs.
 3. Ved vendepunktet skal dere ikke snu, gå tilbake. Den som gikk baklengs i sta går nå forlengs og motsatt.
 4. Tilbake ved start veksler paret med neste par i gruppen.
 5. Når alle parene har gått en runde og kommet i mål er stafetten ferdig. 
   

SLIK GJØR DU - hentestafett

 1. Del gruppen i to, og still opp på to rekker. 
 2. Marker et startpunkt og et vendepunkt. 
 3. Første person i hver rekke skal ta med en ting som skal legges igjen på vendepunktet, snu og gå tilbake til startpunktet.
 4. Personen veksler med neste i rekka.
 5. Den andre personen i hver rekke skal ta med tingen tilbake til startpunktet og veksle med neste i rekka.
 6. Slik fortsetter dere til alle deltakerne har vært innom vendepunktet.
   

SLIK GJØR DU - drastafett

 1. Del gruppen i to, og still opp på to rekker. 
 2. Marker et startpunkt og et vendepunkt. 
 3. Første person i hver rekke skal dra person to i rekka med seg, enten ved hjelp av et tau, skjerf eller lignende, rundt vendepunktet og tilbake til startpunktet.
 4. Ved startpunktet veksler dere, slik at person nummer to tar med seg person nummer tre.
 5. Slik fortsetter dere til alle deltakerne har dratt med seg en annen og vært innom vendepunktet. 
   

UTSTYR

 • Skøyter
 • Skøytebane
 • Gjenstander til hentestafett
 • Tau / skjerf