SLIK GJØR DU

 1. En i gruppen skriver en historie, eller alle får i oppgave å skrive hver sin lille historie.
 2. I historien skal man la det være igjen et tomrom alle steder hvor det kan stå et adjektiv.
 3. Når historien er klar, samles gruppen.
 4. Gruppen bidrar med å komme på adjektiv som personen(e) som har skrevet historien(e) fyller inn i i tomrommene. 
 5. Sett det første adjektivet fra gruppen inn i det første tomrommet, og fortsett til alle tomrommene er fyllt.
 6. Les det ferdige resultatet opp for resten av gruppen.
   

HVA ER ET ADJEKTIV?

Adjektiv er beskrivende ord som forteller hvordan noe er eller ser ut, se eksempler under - adjektivet er markert i fet skrift:

en fin bil (entall, ubestemt form)
den fine bilen (entall, bestemt form)
fine biler (flertall, ubestemt form)
de fine bilene (flertall, bestemt form)

I historien ville man i dette eksemplet skrevet; Thomas kjørte en ______ bil

 

UTSTYR

 • Penn og papir eller pc.
   

Foto: Håkon Kristoffersen