Sjekk når det skal være størst forskjell på flo og fjære i området der dere er. Det finner du blant annet på karverket sine sider. De fleste steder har høyvann og lavvann to ganger i løpet av dagen.

Gå ned til havet ved lavvann. Se dere rundt. Ser dere tegn til at vannstanden ofte er høyere? Tang som er over vann, fargeendringer på svaberg, slitte planker i brygger eller andre ting? Har dere tilgang til en brygge eller lignenede der dere kan måle vanndybden kan dette gjøres med et snøre med et lodd i enden. Slipp snøret ned i vannet til loddet treffer bunn. Merk av hvor snøret bryter vannflaten. Bruk tommestokk eller målebånd til å måle lengden fra loddet til merket. Snakk om hvorfor vannstanden er så lav.

Gjør det samme ved høyvann. Ser dere tegn til at vannstanden ofte er lavere? Brygger under vann, båter med slapp fortøyning eller andre ting? Snakk om hvorfor vannstanden er så høy. Mål vanndybden på samme måte som ved lavvann. Hvor stor er forskjellen på vanndybden ved høyvann og lavvann?

UTSTYR

  • Tilgang til havet
  • Snor med lodd i enden
  • Tommestokk eller målebånd