Denne aktiviteten er fin å gjøre etter at dere har lært om himmelretningene. Se aktiviteten "Himmelretningene uten kart og kompass".

 1. Alt du trenger for å lage ditt eget solur er en pinne, en åpen plass uten skygge og noe å merke bakken rundt pinnen med.
 2. Stikk pinnen ned i bakken slik at den står rett. Lag en sirkel på bakken rundt pinnen. Pass på at pinnen en lang nok til at skygge alltid treffer et punkt på sirkelen rundt.
 3. Når solen skinner på pinnen vil denne kaste skygge på ringen. Begynn gjerne klokken 12. Merk av stedet der pinnen kaster skygge på ringen. Dette kan dere enten gjøre med å tegne i bakken eller ved å legge en gjenstand der. Ha gjerne et litt spesielt merke for kl 12 så vet dere hvor dere kan begynne å telle klokka. 
  eller
 4. Du kan også kalibrere soluret ved hjelp av naturtegn. I løpet av dagen måler du avstanden fra pinnen til skyggens ende. Vinterstid vil skyggen være kortest kl 12 fordi da står solen i sør og høyest på himmelen. På sommerstid vil dette være kl 13. Ved disse tidspunktene vil også skyggen peke rett mot nord, av samme grunn: solen står i sør.
 5. Gjør det samme for de andre klokkeslettene i løpet av en dag. Dere kan enten vente på hver time, eller ved å fordele timene jevnt utover sirkelen. Husk at selv om en vanlig analog klokke går to runder rundt på et døgn, går solen bare en. Dere må altså fordele 24 timer, ikke bare 12.
 6. Nå kan du lese av tiden ved å se hvor skyggen treffer.

 

Noen begrensninger med soluret:

 • Solens posisjon på himmelen endrer seg mens jorden roterer rundt solen. Et solur som dette vil derfor over tid ikke vise riktig klokkeslett.

 

UTSTYR

 • Pinne
 • Noe å merke bakken med