BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Start med å finne passende raier og alt utstyret dere trenger.
 2. Grav et hull i bakken, rundt 0.5-1 meter dypt. Jo dypere og smalere hull dere greier å grave, jo lettere er det å få karusellen til å stå stødig. Husk å spare på torven sånn at dere kan legge den oppå igjen når dere tar karusellen ned. 
 3. Fest midten av et kraftig tau godt rundt den ene enden av en lang, tykk raie slik at endene av tauet henger ned til bakken. 
 4. Sett raien med tauet ned i hullet og fyll hullet med jorden du gravde opp. For at raia skal stå stødig kan det være nødvendig å lage noen store treplugger som dere banker ned rundt stokken med en slegge. 
 5. Legg to lange og tykke raier parallellt ved siden av hverandre, en på hver side av stokken som står i bakken.
 6. Surr en litt mindre stokk på tvers av de to stokkene på hver side av midtstolpen for å stabilisere de lange raiene. Setene skal festes til de lange raiene. 
  • Hvis dere lager en større karusell kan dere legge to lange raier på tvers i stedet for de korte stabiliseringsstokkene sånn at dere får fire seter på karusellen. Ovenfra vil det da se ut som dette: # med midtstokken midt i krysset. 
 7. Løft raiene opp og fest dem til tauendene som henger ned fra midtraia. Krysset bør henge så høyt at det går an å sitte på karusellen uten å måtte løfte beina for høyt. 
 8. Fest seter til raiene ved å knyte enden av et kort tau fast til en liten stokk og feste den andre enden av tauet i en av endene på raiene .
 9. For at karusellen skal snurre må noen dytte den rundt sånn at tauene surrer seg rundt midtstokken og krysset beveger seg oppover på stokken. Når dere slipper karusellen vil de snurrede tauene snurre seg opp og lage fart for dem som sitter på.

NB: For at karusellen skal være trygg å bruke er det viktig at dere sjekker at midtstokken står stødig, at tauene er godt festet i toppen av krysset og at surringene som holder krysset sammen er skikkelig surra. Følg med mens dere bruker karusellen og fiks opp i eventuelle feil dere finner.

Karusellen kan få stor fart, derfor kan det være lurt å bygge et lite gjerde rundt sånn de som ser på eller står i kø ikke kommer for nært og blir truffet av karusellen eller bena til de som sitter på. 

TIPS: Hvis du skal lage en mindre karusell med to seter trenger dere bare to tauender fra toppen av den store raia. Hvis du skal lage en større karusell med fire seter trenger dere fire tauender hengende ned fra toppen av den store raia. 
 

UTSTYR

 • Raier
 • Sisal
 • Tau
 • Spade
 • Øks
 • Slegge
 • Sag