BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.
 

SLIK GJØR DU

 1. Denne aktiviteten kan gjøres rundt et bord, mens dere går på tur eller rundt leirbålet på kvelden. 
 2. Les opp et og et spørsmål og diskuter hva dere tenker og mener. 
 3. Er det noe dere er uenige om? Øv på å spørre hverandre hvorfor dere mener det dere gjør, og se om dere klarer å forstå hverandres side i saken. 
 4. Målet med aktiviteten er å bli bevisst hvilke forskjeller og likheter som er eller har vært mellom kjønnene. 
   

SPØRSMÅL

 • Er det noe som jenter kan, som gutter ikke kan?
 • Er det noe gutter kan, som jenter ikke kan?
 • Er gutter og jenter forskjellige? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Finnes det grenser for hva en jente kan gjøre, eller hva en gutt kan gjøre?
 • Hva tror du er grunnen til at kvinner ikke fikk stemmerett samtidig som menn?
 • Er kjønnet ditt viktig for hvem du er?
 • Tror dere kvinner og menn likestilte over hele verden i dag?
 • Synes dere kvinner og menn er likestilte i Norge i dag?