BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

Sportegn kan være laget av pinner, steiner eller de kan være tegnet. Når dere har trent inn sportegn godt nok, så blir dere flinke til å legge merke til når det ligger tegn ute. Bildet under viser hva de ulike tegnene betyr.

SLIK GJØR DU

  1. En leder går en løype eller tur i forkant av speidermøtet og legger ut sportegn som speiderne senere skal følge. Det kan ta litt tid å legge ut tegnene. 
  2. Legg sportegnene på tydelige steder. Prøv å rydd unna andre ting fra akkurat det punktet sportegnet ligger.
  3. På speidermøtet går dere gjennom hva de ulike sportegnene betyr før dere går ut på tur. 
  4. Minn dem på at de må gå sakte og følge gost med på bakken for å se tegnene. 
  5. Forklar at det er viktig å rydde bort tegnene etter at de er brukt, sånn at de ikke forvirrer noen andre. Pass på at dere ikke rydder bort tegnene før alle gruppene/speiderne har gått turen og fått sett.

Tips: Det kan være gøy å kombinere en spotegnløype med et postløp. Du finner mange forskjellige postløp i aktivitetsbanken. 
 

UTSTYR

  • Pinner, steiner og annet til å lage sportegn av.
  • Eventuelt et postløp dere kan henge opp langs sportegnløypa