Sportegnene kan være laget av pinner, steiner eller de kan være tegnet. Når dere har trent inn sportegn godt nok, så blir dere flinke til å legge merke til når det ligger tegn ute.

Bildet under viser hva de ulike tegnene betyr.

Leder går ut i forkant og legger ut sportegn som speiderne senere skal følge. Pass på å legge sportegnene tydelige steder, og prøv å rydd unna andre ting fra akkurat det punktet sportegnet ligger. Hvor lang tur dere vil legge ut avhenger av hva slags annet opplegg som er planlagt, men husk at det kan ta litt tid å legge ut alle tegnene.

Gå gjennom hva de ulike tegnene betyr med speiderne på forhånd. Husk å minne dem på at de må gå sakte og følge godt med på bakken for å se tegnene. Forklar også at det er viktig å rydde bort tegnene etter de er brukt, så de ikke forvirrer noen andre, så be dem om å gjøre det underveis når de er på tur.