En deltager starter leken som hønsehauk, alle de andre starter som spurver.

Merk opp fristeder, ett mindre fristed enn det er spurver. Hauken kan ikke ta spurver som er på fristed. Det kan kun stå en spurv på hvert fristed.

En spurv som kommer til et fristed der det allerede står en spurv roper: "Mitt fritt!" Den spurven som stod der fra før er da ikke lenger på fritt, og kan bli tatt av hauken om den ikke løper og finner et annet fristed. Det er ikke lov å løpe tilbake til samme fristed som den akkurat ble kastet fra.

Hvis hauken klarer å ta en av spurvene er det denne som blir hauk. Den som var hauk blir spurv og går til et fristed. Den som var hauk kan ikke bli tatt før den er kommet til et fristed.

For å øke vanskelighetsgraden på leken kan man ha færre fristeder, flere hauker eller lage regler om at en spurv må være innom for eksempel minst fem andre fristeder før den kan gå tilbake til det samme fristedet.