Alle speiderne leker stein, saks, papir med hverandre. Den som taper runden må følge etter vinneren og rope navnet på denne. Vinneren fortsetter å leke stein, saks, papir. Den som vinner denne runden får både taperen og de som allerede er bak denne bak seg. Alle roper navnet til den som ennå ikke har tapt og er foran i rekken. Til slutt vil alle speiderne havne bak samme person - denne er lekens vinner.