Førstemann i rekken tegner en strek på rutearket som er lagt foran rekken og løper så bakerst i rekken. Streken kan være så lang man vil, men kan ikke gå i vinkel. Fortsetter slik til flagget er ferdig. Det laget som har vunnet er først ferdig med riktig tegnet flagg.

Rette forhold: lengde = 6-1-2-1-12, bredde = 6-1-2-1-6.

Utstyr


Ruteark

En blyant eller penn per lag