Del speiderne i lag på ca 3 -6 speidere. Still speiderne i laget etter hverandre på rekke. Førstemann i rekken tegner en strek på rutearket som er lagt foran rekken og løper så bakerst i rekken. Streken kan være så lang man vil, men kan ikke gå i vinkel. Fortsetter slik til flagget er ferdig. Det laget som har vunnet er først ferdig med riktig tegnet flagg.

Alternativ:
Speiderne skal fargelegge ett valgfritt felt på arket i riktig farge før de løper bakerst i rekken. Fortsett slik til flagget er ferdig. Det laget som først er ferdig med riktig fargelagt flagg har vunnet.

Det kan være lurt å gi beskjed om dere legger vekt på nøyaktighet eller om det kun skal være riktig antall ruter for at det skal godkjennes.

Rette forhold: lengde = 6-1-2-1-12, bredde = 6-1-2-1-6.

UTSTYR

Ruteark

En blyant eller penn per lag