Toppbilde: Helene Moe Slinning

Speiderne stiller seg tett sammen på to rekker med ansiktet mot hverandre. De som står rett over for hverandre tar hverandre i hendene som når man lager en "gullstol". Begge holder sin høyre hånd rundt sitt venstre håndledd, og sinn venstre hånd rundt den andres høyre håndledd. på denne måten lages en "tømmerrenne".
En speider er "tømmerstokk" og legger seg helt stiv i enden av "rennen".

I samme takt skal alle gjøre sirkelbevegelser med hendene. På denne måten sendes speideren nedover rennen. Når en speider er kommet til enden blir vedkommende med i rekken og en ny speider legger seg i rennen. Her må dere tilpasse litt avhengig av om dere har likt eller ulikt antall speidere.

Slik fortsetter leken til alle har vært tømmerstokk.
Speiderne lærer at om en jobber sammen mot samme mål lar ting seg løse.