For å lage truger trenger du først grener du kan bruke til ramme. Frisk gran egner seg godt da denne tresorten er bøyelig. Diameteren på grenene du bruker til ramme burde være i underkant av 1 cm.

Jo mer du veier, jo større truger trenger du. Trugene bør ha oval form og ikke være for brede. 

Bøy rammegrenen og la den krysse seg selv i en dråpeform. Bind denne sammen med hyssing. Dette er rammen til trugene. Er treet vanskelig å bøye til kan du legge det i kokende vann. Dette vil myke opp treet og gjøre det lettere å forme.

Finn grener med diameter på omtrent 3 cm. Disse bør være ferske så de ikke knekker så lett. Surr dem tvers over trugen, den forreste omtrent på midten. Sett skoen din i trugen slik at tuppen stikker litt foran tverrpinnen. Surr så to pinner til tvers over trugen, en under hælen på skoen og en under midten. 

Nå trenger du flere kvister med diameter på opp til 1 cm. Med disse lager du et rutenett som fyller hele trugen ved å surre dem fast i rammen.

Nå kan du knyte trugen fast i skoen med hyssing. La gjerne hyssingen gå gjennom lissen på skoen så sitter den bedre fast.

Hvis du vil lage trugene utelukkende av naturmateriale kan du lage ditt eget tau av brennesle allerede på sommeren. 

UTSTYR

  • Kniv
  • Hyssing
  • Tre finner du i skogen