15-20 kjærlighet på pinne eller lignende gjemmes rundt i området der dere skal leke. Speiderne deles inn i patruljer, og får et nummer på sin patrulje. Hvert nummer representerer ett land. De får vite hvilke land som er med i leken, men ikke hvilket land de selv er, før under refleksjonen etter leken er ferdig. 

Hver patrulje får utdelt ulike regler som de leser opp hver for seg. Letingen starter på likt. Patruljene sier fra til lederen hver gang de finner en kjærlighet på pinne.

Regler til leken finner du HER.

Når alle kjærlighetene er funnet samles alle for å reflektere over leken.

Dere kan for eksempel snakke om:

 • Hvor mange kjærligheter fant hver gruppe?
 • Hvordan opplevde de ulike patruljene leken?
 • Hvilket land var hver patrulje? Hvilke regler og begrensninger hadde de?
 • Hva betyr de ulike reglene og begrensningene?
  • Kart: tilgjengelige naturressurser
  • Mulighet til å forstå kartet: utdannelse og kompetanse
  • Dele patruljen i to: befolkningen jobber ikke sammen
  • Fratatt kjærlighet: noen tar ressursene fra befolkningen
 • Er det rettferdig at verden er sånn som dette?
 • Hva burde gjøres?
 • Hva kan vi gjøre selv?

UTSTYR

 • 15-20 kjærligheter på pinne eller lignende
 • tau
 • kart (se i reglene)