BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

Når dere utfører denne aktiviteten vil dere jobbe med bærekraftmålet 10. Mindre Ulikhet

FORBEREDELSER

 • Bruk et begrenset område som et lite skogholt eller område utenfor lokalet dere har møtet i. 
 • Gjem 15-20 kjærligheter eller annet godteri rundt omkring på området.
 • Tegn tre enkle kart. Kartene skal være over området og inneholder forskjellig informasjon
  • Et kart over området, som viser tydelig hvor kjærlighetene ligger
  • Et kart over området, med mange forskjellige rare tegn
  • Et kart over området, som viser hvor noen av kjærlighetene ligger
    

SLIK GJØR DU

 1. Avklar hvilket området dere skal leke i og hvor lenge dere skal få lov til å lete. 
 2. Del opp i tre grupper.
 3. Del ut et kart til hver gruppe.
 4. Begynn letingen likt. 
 5. Når tiden er ute samles alle for å reflektere over leken.
   

REFLEKSJONSSPØRSMÅL

 • Hvor mange kjærligheter fant hver gruppe?
 • Hvordan opplevde de ulike gruppene leken?
 • Hvorfor var det vanskeligere for noen av gruppene enn de andre?
 • Hva kan kartene symbolisere i den virkelige verden?
 • Er det rettferdig at verden er sånn som dette?
 • Hva burde gjøres?
 • Hva kan vi gjøre selv?
   

Les mere om FNs bærekraftsmål "Mindre Ulikhet her

UTSTYR

 • 15-20 kjærligheter på pinne (eller annet innpakket godteri)
 • tau
 • kart