Leken egner seg best for grupper med 7-8 deltagere. Del opp speiderne hvis dere er flere.

Be om en frivillig fra hver gruppen. Når denne har meldt seg forklares aktiviteten:

Gruppen skal lage en tett sirkel, de holder hverandre i hendene og står skulder mot skulder. Den som meldte seg frivillig skal forsøke å komme inn i sirkelen, de andre skal forsøke å hindre denne i å komme inn. Bytt roller etter hvert sånn at alle som vil får prøve å være den som er utenfor.

Snakk med speiderne etterpå: Hvordan kjentes det å være den som ikke fikk være med? Hvordan kjentes det å stenge noen ute? Hvordan snakket speiderne med hverandre og med den som var utenfor? Kan denne leken overføres til virkelige situasjoner? Hvordan kan speiderne hjelpe de som føler seg utenfor?