BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. Leken passer best for 7-8 deltakere. Hvis dere er flere, bør dere dele dere opp i flere grupper.

SLIK GJØR DU

 1. Be om en frivillig fra hver gruppe.
 2. Gruppene skal lage en tett sirkel hvor de holder hverandre i hendene og står skulder mot skulder. Den som meldte seg frivillig skal stå utenfor ringen.
 3. Speideren utenfor ringen skal prøve å komme seg inn i ringen mens de andre skal prøve å hindre hen i å komme inn.
 4. Bytt roller etter hvert sånn at alle som vil får prøve å være utenfor. 
 5. Snakk sammen etterpå:
  • Hvordan var det å være den som ikke fikk være med?
  • Hvordan var det å stenge noen ute?
  • Hvordan snakket dere med hverandre og hvordan snakket dere med den som var utenfor?
  • Kan leken overføres til virkelige situasjoner? Hvilke?
  • Hva skiller leken fra virkeligheten?
  • Hvordan kan dere unngå at folk føler seg utenfor?