BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

POSTLØP OM BADEN-POWELL

Hvis dere har tid kan patruljene lage sporløp med sportegn for hverandre. Hvis ikke lager lederne det på forhånd, med poster underveis. Hver post har noen faktaopplysninger, og neste post har oppgaver knyttet til forrige post.

En voksen sjekker svarene til slutt og deler ut premie. For eksempel marshmallow og muffins.

Hvis dere ikke ønsker å lage flere løyper kan dere sende avgårde en patrulje med en gang, mens patrulje to planlegger og samler utstyr til bål før de går av gårde og patrulje tre kan begynne å tenne bålet.
Husk at en leder må være igjen for å passe bålene.

Innledning (sies ved oppstart)

22. februar feiret speidere over hele verden Verdenstenkedagen er bursdagen til de som grunnla speideren. Vi skal ha vår egen lille feiring i dag, fyre bål og lære om familien Baden-Powell.

Hold opp bilde av Baden-Powell. Dette er han som starta speideren for over hundre år siden: Robert Baden-Powell. Han fikk hjelp både av søsteren sin Agnes og kona Olave.

Tema for verdenstenkedagen i 2021 er «Stå sammen for fred».

Helt siden speidingen startet i 1907 har fredsarbeid vært en del av det å være speider. På den tiden mente mange at krig var en umoderne måte å løse uenigheter mellom land og folkegrupper på, og de trodde at det ikke kom til å bli flere store kriger.

Internasjonalt er speiderbevegelsen en sterk kraft i fredsskapende arbeid. Gjennom Speideraksjonen og Globalaksjonen bidrar norske speidere til å gi barn og unge i andre og mer konfliktfylte deler av verden håp om en fredeligere og bedre framtid. Også det å delta på internasjonale speiderleirer og få venner fra mange land, er med på å bygge toleranse og respekt for andre.

Det er faktisk noen som har foreslått at speiderbevegelsen skal få Nobels fredspris!

Vi deler dere inn i patruljer. Hver patrulje har en leder, rover, peff eller voksen og skal lage sitt eget bål. Når dere har fått fyr på bålet skal dere gå sporløp. Det legges opp til flere løyper så dere ikke trenger å gå i kø. Hver patrulje får et ark med sportegn. Dere må både finne sporene som viser hvor dere skal gå og svare på oppgaver. Les hver post nøye. På neste post får dere spørsmål om forrige post. Skriv ned svarene.

Da setter vi i gang!
 

UTSTYR

  • Postene
  • Fyrstikker
  • Kniv (helst en til hver speider)
  • Andre ting dere trenger å ha med for å fyre bål
  • Marshmallow og muffins