BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

Det er bare fantasien som setter grenser for hva slags øvelser du kan ha på et Vinter-OL! Under ressurser finner du et forslag til postløp.

SLIK GJØR DU

 1. Skriv ut postløpet og poengark.
 2. Plasser ut postene på et egnet område og marker opp løyper/konkurranseområde. Tilpass nivået til speiderne som skal være med. Husk at det skal være gøy å delta!
 3. Del speiderne opp i lag/patruljer, del ut poengark og noe å skrive med.
 4. Bestem på forhånd hva speiderne får poeng og hva de eventuelt får minuspoeng for, og om aktivitetene skal gjennomføres som stafetter eller en og en.
 5. Regn ut poengsummer etter at alle speiderne har gjennomført alle postene og kår vinnerne. Det kan være gøy å ha medaljerseremoni til slutt.  

Illustrasjon av aktiviteter i vinter-OL.

NB: Det kan være lurt å ha en leder eller rover på hver av postene for å instruere og passe på hvis noen faller og slår seg. På den måten for også alle lagene likt grunnlag for poengutdeling. 

FORSLAG TIL MODIFIKASJONER:

 • Dere kan gi poeng for tidsbruk, stil, kreativitet, bra samarbeid og motivasjon....
 • Dere kan gi minuspoeng gor fall, riving av hinder, bom, juks...
 • Størrelse på hopp og lengde på løyper

 

UTSTYR

 • Utskrift av postløp og poengark 
 • Noe å skrive med (gråblyant fungerer også i minusgrader)
 • Stoppeklokker
 • Ski/staver (be gjerne speiderne ta med hvis de har)
 • Hinder til slalom- og utforløypa.
 • Bøtte 
 • Noe å kaste (kongler, baller, steiner, erterposer)