BESKRIVELSE AV MERKET

Merkekravene er veiledende. Dere kan bytte ut kravene med andre aktiviteter som passer dere bedre. Det er fint om de nye aktivitetene har samme eller lignende tema. 

FORSLAG TIL AKTIVITETER

 1. Lag stjernebilder av telys. 
  • Aktiviteten kan vekke nysgjerrighet og friluftsinteresse.
 2. Legg dere på bakken og se på stjernene.
  • Kan dere se noen av stjernebildene dere lagde med telys? 
  • Mørket kan bli mindre skummelt etter trygge og gøye aktiviteter i mørket.
 3. Lær og syng en sang om skaperverket, gjerne med bevegelser.
  • For eksempel Hvem har skapt alle blomstene.
  • Sang og lek er med på å stimulere fysisk og kognitiv utvikling.
 4. Lag en "stjernekikkert".
  • Speiderbana får utfolde sin kreative side og skaperglede.
    

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.