Obligatorisk krav:

  1. Kunne gjenfortelle hovedtrekkene i fem av de følgende bibelhistoriene:
  2. Vite forskjellen på det gamle og det nye testamentet.
  3. Vite hva et evangelium er og kunne navnet på de fire evangelistene.
  4. Kunne slå opp i en Bibel.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Være med å velge / bestemme tekst til «Scouts’ Own» og lese den.
  • Presentere bibeltekster som kan knyttes til de ulike paragrafene i speiderloven.
  • Dramatisere, lage film / stopmotion video eller bildeserie som forteller en av lignelsene.
  • Delta på påskemåltid (http://www.israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/menighet/paskemaltid).
  • Delta på Kode B eller et annet bibelkurs.
  • Lage trekk til din egen Bibel.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken:

Dette merke er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.