Obligatoriske krav:

  1. Kjenne til hovedtrekkene i fem av de følgende bibelhistoriene:
  2. Vite forskjellen på det gamle og det nye testamentet.
  3. Vite hva et evangelium er og kunne navnet på de fire evangelistene.
  4. Kunne slå opp i en Bibel.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken:

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.