BESKRIVELSE AV MERKET

På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje. 
 

OBLIGATORISKE KRAV

  1. Lede en gruppe med andre stifinnere i et postløp eller en lek. 
  2. Leke standpunktslek sammen med speidergruppa. For eksempel stemme med føttene eller velg side. 

VALGFRIE KRAV

I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav: 

  • Avholde merkevalg i gruppen. 
  • Delta på gruppeting.
  • Lag et rollespill hvor dere arrangerer et valg / argumenterer / skal overbevise hverandre. 
  • Skriv et leserinnlegg til en avis for barn og unge. For eksempel Aftenposten Junior. 

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken.