Obligatoriske krav:

  1. Kjenne historien om Den barmhjertige samaritan (Lukas 10, 25-37), og Det dobbelte kjærlighetsbud (Matteus 22, 37-40).
  2. Gjøre seg kjent med menighetens diakonale arbeid eller arbeidet til en diakonal organisasjon (Bymisjonen, Kirkens nødhjelp, Redd barna o.l.).
  3. Delta på et diakonalt tiltak i regi av menigheten eller en diakonal organisasjon.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Være med å arrangere et temamøte for andre speidere om diakoni.
  • Ha en oppgave på en gudstjeneste som gudstjeneste med fokus på diakoni.
  • Kontakte en diakon og intervju hun/han om hva en diakon gjør, og hvorfor hun/han har valgt å arbeide som diakon.
  • Lese historien om Stefanus, kirkens første diakon (Apostlenes gjerninger kap 6 og 7). Presentere Stefanus for andre.
  • Lage en kreativ fremstilling av historien om Den barmhjertige samaritan.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.