BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
 

DETTE BØR DERE GJØRE

  1. Les historien om Den barmhjertige samaritan (Lukas 10, 25-37), og Det dobbelte kjærlighetsbud (Matteus 22, 37-40)
  2. Gjør dere kjent med menighetens diakonale arbeid eller arbeidet til en diakonal organisasjon, for eksempel Bymisjonen, Kirkens nødhjelp, Redd barna eller lignende.
  3. Delta på et diakonalt tiltak i regi av menigheten eller en diakonal organisasjon. 
     

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under.

  • Vær med på å arrangere et temamøte om diakoni for andre speidere.
  • Ha en oppgave på en gudstjeneste med fokus på diakoni.
  • Kontakt en diakon og snakk med hen om hva en diakon gjør, og hvorfor hen har valgt å arbeide som diakon. 
  • Les historien om Stefanus, kirkens første diakon (Apostlenes gjerninger 6). Lag en presentasjon og presenter Stefanus for andre.
  • Lag en kreativ fremstilling av historien om Den barmhjertige samaritan. 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.