Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du her.
Forslaget inneholder aktiviteter dere kan gjennomføre for å ta merket.

BESKRIVELSE AV MERKET

På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje. 

OBLIGATORISKE KRAV

 1. Kunne kjenne igjen fotsporene til ulike dyr dere kan finne i nærmiljøet.
 2. Finnes det andre typer spor dyrene legger igjen? Klarer dere å nevne to?
 3. Velge dere et dyr dere har i nærmiljøet. Studere fotsporet og finne ut hva de spiser og hvordan bæsjen ser ut.
   

VALGFRIE KRAV

I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav: 

 • Gå på tur i nærmiljøet, se om dere klarer å finne spor fra ulike dyr.
 • Male ditt eget fotspor på at ark. Sammenlign hverandres fotspor og se om dere kan skille dem fra hverandre.
 • Dele dere i grupper der den ene gruppen skal legge ut ulike typer spor som den andre gruppen skal finne.
 • Studere sporene til rovdyr og planteetere. Se om dere kan se noen likhetstrekk og ulikheter.
   

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken