BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagere for at det skal bli så spennende og morsomt som mulig.

DETTE BØR DERE GJØRE

Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere. 

  1. Lær hvordan sporene til minimum tre ulike dyr ser ut. Prøv å finne dem på tur i nærmiljøet.
  2. Hvilke andre spor enn fotspor kan dyrene legge fra seg? Klarer dere å finne to andre spor på tur?
  3. Velg et dyr som finnes i nærmiljøet. Studer fotsporet til dyret, finn ut hva dyret spiser og hvordan bæsjen dets ser ut. 
     

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.

  • Gå en tur i nærmiljøet og se hvor mange ulike dyr dere kan finne spor fra.
  • Mal ditt eget fotspor på et ark. Sammenlign med de andre speiderne. Er det noe som kan skille dem fra hverandre?
  • Studer sporene til rovdyr og planteetere. Klarer dere å finne likhetstrekk og forskjeller?
     

Hvis dere vil ha hjelp til å gjennomføre merket, kan dere bruke dette møteforslaget for Dyrespor.

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken