Obligatoriske krav:

  1. Kunne kjenne igjen fotsporene til ulike dyr dere kan finne i nærmiljøet.
  2. Finnes det andre typer spor dyrene legger igjen? Klarer dere å nevne to?
  3. Velge dere et dyr dere har i nærmiljøet. Studere fotsporet og finne ut hva de spiser og hvordan bæsjen ser ut.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Gå på tur i nærmiljøet, se om dere klarer å finne spor fra ulike dyr.
  • Male ditt eget fotspor på at ark. Sammenlign hverandres fotspor og se om dere kan skille dem fra hverandre.
  • Dele dere i grupper der den ene gruppen skal legge ut ulike typer spor som den andre gruppen skal finne.
  • Studere sporene til rovdyr og planteetere. Se om dere kan se noen likhetstrekk og ulikheter.

 

Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du her.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken