Obligatoriske krav:

  1. Ha tatt aktivitetsmerket «Flagg» som stifinner. Dersom man ikke har vært stifinner vil man måtte lære og oppfylle merkekravene til dette.
  2. Kjenne til den historiske utviklingen av flagg og særlig det norske flagget.
  3. Få kunnskap om de grunnleggende prinsippene for å designe et flagg.
  4. Designe et flagg selv og sy det av holdbart materiale.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Der representanter for flere nasjoner er samlet: Kunne reglene for heising av flere nasjoners flagg i korrekt rekkefølge, når det er reist flere flaggstenger på samme leirområde.
  • Kjenne til bruk av signalflagg til sjøs.
  • Vite hva semafor er og hvordan det brukes.
  • Kjenne flaggene til 50 ulike nasjoner fra alle verdensdeler.
  • Kjenne reglene for bæring av flagg.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.