BESKRIVELSE AV MERKET

På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje. 

OBLIGATORISKE KRAV

  1. Lære å holde kameraet stødig ved fotografering.
  2. Kunne fotografere med Auto-innstillinger på et fotoapparat.
  3. Vite hvorfor en fotograferer med blitz og ta et bilde i dårlig lys med blitz.
     

VALGFRIE KRAV

I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav: 

  • Ta fem gode bilder på et speidermøte eller speidertur og vis disse til resten av gruppen.
  • Ta fem gode bilder med et selvvalgt tema, som f.eks. vær, vann, lek, mat, lego eller vennskap.
     

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken.