Obligatoriske krav:

  1. Lære å holde kameraet stødig ved fotografering.
  2. Kunne fotografere med Auto-innstillinger på et fotoapparat.
  3. Vite hvorfor en fotograferer med blitz og ta et bilde i dårlig lys med blitz.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Ta fem gode bilder på et speidermøte eller speidertur og vis disse til resten av gruppen.
  • Ta fem gode bilder med et selvvalgt tema, som f.eks. vær, vann, lek, mat, lego eller vennskap.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.