Obligatoriske krav:

  1. Finne fem forskjellige insekter på tur og finne ut hva de heter.
  2. Ta bilde av eller tegne insektene og lage en plakat med disse.
  3. Vite hva disse insektene spiser.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Lære om livet i en maurtue.
  • Være med på honningsamling fra en bikube.
  • Legge en pinne på en maurtue og smake på den etterpå. Hva smaker det? NB! Ikke ødelegg maurtua.
  • Legge en blåklokke  på en maurtue og se hva som skjer.
  • Lage insektsfelle og se hvor mange insekt den har fanget på 30 minutter.
  • Finne et edderkoppnett og studer nettet og hvordan edderkoppen oppfører seg.