Møteforslag til noe av aktivitetsmerket finner du her.
Merket er tenkt å tas i løpet av de tre første møtene.

BESKRIVELSE AV MERKET

På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje. 

OBLIGATORISKE KRAV

 1. Delta på tre speidermøter.
 2. Lære seg båtmannsknop.
 3. Vite hva forbundsmerket betyr.
 4. Vite hvorfor man hilser med tre fingre i speiderhilsen.
 5. Delta i høytlesning av speiderloven.
 6. Delta i en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.
   

VALGFRIE KRAV

I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav: 

 • Plukke ut to paragrafer i speiderloven du skal ha fokus på hjemme til neste speidermøte (f. eks. En speider er en god venn), og fortelle de andre i gruppen om hvordan du har gjennomført det.
 • Lese deler av speiderloven høyt for andre speidere.
 • Øve på speiderbønnen hjemme, og delta aktivt når gruppen synger den sammen.
 • Delta på en omvisning av kirken man hører til, og kjenne til hva som er spesielt med den kirken.
   

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken