Obligatoriske krav:

  1. Delta på tre speidermøter.
  2. Lære seg båtmannsknop.
  3. Vite hva forbundsmerket betyr.
  4. Vite hvorfor man hilser med tre fingre i speiderhilsen.
  5. Delta i høytlesning av speiderloven.
  6. Delta i en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Plukke ut to paragrafer i speiderloven du skal ha fokus på hjemme til neste speidermøte (eks. En speider er en god venn), og fortelle de andre i gruppen om hvordan du har gjennomført det.
  • Lese deler av speiderloven høyt for andre speidere.
  • Øve på speiderbønnen hjemme, og delta aktivt når gruppen synger den sammen.
  • Delta på en omvisning av kirken man hører til, og kjenne til hva som er spesielt med den kirken.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken