Obligatoriske krav:

  1. Kjenne juleevangeliet slik vi finner det Matteus 2, 1-14.
  2. Lære en kristen adventsang.
  3. Lage en julegave og gi den til en som trenger en ekstra gave.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Gå julebukk og samle inn penger til Globalaksjonen.
  • Delta i et julespill.
  • Lære deg tre stjernebilder, og finn dem på vinterhimmelen. I Matteus blir Jesus hyllet av tre vismenn som hadde sett i stjernene at Jesus skulle bli født.
  • Bake julekaker el.l. og selge dem til inntekt for en organisasjon som arbeider for barn som har måttet flykte. Maria og Josef måtte flykte med babyen Jesus til Egypt fordi kongen ville drepe babyen.
  • Ha en oppgave på en gudstjeneste i advent- eller juletiden.
  • Bidra i en diakonal aksjon eller samling som kan gjøre førjulstiden eller juletiden lysere for et eller flere medmennesker (julebord for eldre, sang på lokalt sykehjem, lage en hilsen til en aksjon som deler ut julemat el.l.).

Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du her.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken