• Ha vært på besøk i kirken
  • Vite hva døpefont, prekestol og alter er
  • Ha vært oppe i klokketårnet (om det er mulig i deres kirke)
  • Vært med på å tenne et lys i lysgloben. Lyset skal tennes for en/noen dere vil be for.