OBLAGATORISKE KRAV

  1. Gjennomfør aktiviteten Klimaavtrykk.
  2. Gjennomfør aktiviteten Naturbingo.

VALGFRIE KRAV

I tillegg kan dere gjennomføre ett av følgende krav:

  • Gjennomfør en Tur med retur og register turen på Tine sine hjemmesider.
  • Gjennomfør en ryddedugnad uten for lokalet hvor dere har speidermøter.
  • Gjennomfør Natursti - Kildesortering.
  • Delta på flaskeinnsamling.
  • Lag frøkuler for å hjelpe humler og bier.

 

Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du her.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.