Obligatoriske krav:

 1. Kjenne lover og regler for ferdsel på/ved en flyplass (både større og mindre). Tegne et kart eller lage en modell av en flyplass og fortelle om ulike områder på denne.
 2. Fortelle om hvordan ulike værforhold påvirker muligheten til luftsport.
 3. Forstå begrepene: nose, fuselage, tail, main-plane, port and starboard. Kjenne navn på kontrollområdene på et luftfartøy.
 4. Lage et glidefly som flyr minst fem sekunder, eller lage og fly en varmluftsballong eller drage.
 5. Lære seg det fonetiske alfabetet og grunnleggende hvordan en samtale mellom kontrolltårnet og et fly høres ut.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

 • Kunne lette, lande og fly modellfly eller modellflysimulator.
 • Samle seks bilder av fly som interesserer deg, navngi dem og fortell om bruken av dem.
 • Finne ut mer om et flyselskap du interesserer deg for eller har reist med. Finne bilde av fly og logo.
 • Reise med flokken/troppen/patruljen til flymuseum, flyshow, modellflytreff eller en annen luftsportsaktivitet.
 • Sette sammen en plastikkmodell av et fly.
 • Fly i et fly (mikro- / småfly) og fortelle om opplevelsen til resten av flokken/troppen/patruljen.
 • I simulert samtale spille «flykaptein» som skal ta av med fly fra en flyplass og som ankommer flyplass.
 • Kjenne flyets historie.
 • Vite hvordan og hvorfor en flyvinge er bygd opp; og hvordan den fungerer.
 • Sammenlign CO2-utslippet på en flyreise med andre reisemåter

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.