Obligatoriske krav:

  1. Diskutere hva menneskerettigheter er.
  2. Lese FNs Verdenserklæringen om menneskerettigheter.
  3. Lære om Menneskerettighetsrådet.
  4. Finne ut hva som skjer når det blir brudd på menneskerettigheter i verden.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Velge en organisasjon som arbeider med menneskerettigheter å gjøre seg kjent med organisasjonens arbeide.
  • Lære mer om hvordan Norge arbeider med menneskerettigheter.
  • Leke en lek med tema menneskerettigheter.
  • Se en film med tema menneskerettigheter.
  • Planlegge og arrangere et tiltak for menneskerettigheter.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.