Obligatoriske krav:

 1. Kunne misjonbefalingen (Matteus 28, 16 – 20).
 2. Velge en norsk misjonsorganisasjon.
 • Gjøre seg kjent med organisasjonens historie og særpreg.
 • Gjøre seg kjent med hvilke land den arbeider i nå.
 • Gjøre seg kjent med minst et misjonsprosjekt som denne organisasjonen er engasjert i.
 • Presentere organisasjonen og det de har funnet ut om organisasjonen for andre gjennom en presentasjon, en YouTube-video, et blogginnlegg eller en veggavis.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Være med å arrangere et temamøte for andre speidere om misjon.
 • Ha en oppgave i tilknytning til en gudstjeneste eller et annet menighetsarrangement som har fokus på misjon.
 • Kontakte en misjonær eller en tidligere misjonær og bli kjent med hennes/hans arbeidsoppgaver, hvorfor hun/han valgte å bli misjonær og om landet hun/han har gjort sin misjonstjeneste.
 • Bidra til en misjonsbasar, eller et annet arrangement som har til hensikt å skaffe inntekter til et misjonarbeid.
 • Lage en kreativ framstilling av misjonsbefalingen.
 • Lese om Paulus sine tre misjonsreiser (Apostlenens gjerninger 13,1 – 21,16), tegne dem opp på et kart og se hvilke land han besøkte i løpet av sine misjonsreiser. Hvilke av disse landene har en befolkning der de fleste i landet tilhører en kristen kirke fortsatt?
 • Være med å lage en matrett fra et land der nordmenn har vært eller er misjonærer.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.