BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Les gjennom misjonsbefalingen (Matteus 28, 16-20).
 2. Velg en norsk misjonsorganisasjon og gjør dere kjent med organisasjonens historie og særpreg, hvilke land organisasjonen arbeider i, og minimum ett misjonsprosjekt denne organisasjonen er engasjert i. 
 3. Presenter det dere finner ut om den valgte organisasjonen for noen andre i en presentasjon, en YouTube-video, et blogginnlegg, en veggavis eller lignende.
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under.

 • Vær med på å arrangere et temamøte om misjon for andre speidere.
 • Ha en oppgave i tilknytning til en gudstjeneste eller et annet menighetsarrangement som har fokus på misjon.
 • Kontakt en misjonær eller en tidligere misjonær og bli kjent med hens arbeidsoppgaver, hvorfor hen valgte å bli misjonær, og om landet hen gjorde sin misjonstjeneste i.
 • Bidra på en misjonsbasar eller et annet arrangement som har til hensikt å skaffe inntekter til et misjonsarbeid. 
 • Lag en kreativ framstilling av bisjonsbefalingen, for eksempl et skuespill, en film eller en tegneserie.
 • Les om Paulus sine tre misjonsreiser og tegn dem opp på et kart. I hvilke av de landene han besøkte hører befolkningen fortsatt til en kristen kirke?
 • Vær med på å lage en matrett fra et land der nordmenn har vært eller er misjonærer. 
   

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.