• Kunne navn på to dyr og funnet spor fra dem (fotavtrykk, lort, gnagemerker)
  • Kunne navn på to blomster og ha plukket en fin blomsterbukett
  • Kunne navn på to trær og har laget et kort med blader fra trærne
  • Lage en flaskebane
  • Lage en lykt enten av snøballer, ved å grave ut i løssnøen, eller ved hjelp av blokker med snø
  • Lage engler i snøen