Obligatoriske krav:

 1. Ha oppfylt kravene til merket “pionering” for vandrere.
 2. Kunne forklare relevant pioneringsteori med vekt på trekantsprinsippet, tyngdepunkt, vektstangsprinsippet, taus bruddstyrke, bardunering, og sikkerhet.
 3. Lage en skalert modell av et tårn på minst syv meters høyde, lage en risikovurdering og beredskapsplan knyttet til dette pioneringsprosjektet og bygge tårnet etterpå.
 4. Lage en benk eller stol i Kulsøpionering (uten tau).

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Bygge en bro med et spenn på minst tre meter, to meter over bakken.
 • Bygge fem hindre til bruk i ei hinderløype med bruk av surringer.
 • Lage en knutetavle med minst 10 knuter.
 • Lage en enkelt eller dobbelt hyperbolsk paraboloide.
 • Lære deg japansk vinkelsurring og filipinsk kryssurring.
 • Lage en tavle med modell av syv ulike surringer.
 • Lage en skalert modell av en troppsleir.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.